Kansainvälisellä 4H-liitolla yli 100-vuotiaat juuret

Toiminnan alku maailmalla

Kansainvälinen 4H-toiminta on saanut alkunsa jo 1900-luvun alussa Yhdysvalloista. Tuolloin maaseudulle syntyi koulujen ulkopuolelle kerhoja tytöille ja pojille, joissa toiminta liittyi mm. maanviljelyyn, kotieläimiin ja luontoon. Tavoitteena oli tarjota nuorille sellaisia käytännön yrittämisen, työnteon ja arkielämän taitoja, jotta he pärjäisivät yhteiskunnassa ja erityisesti maaseudulla omalla työllään.

Ensimmäisinä 4H-kerhoina pidetään Oiolaisen A.B. Grahamin vuonna 1902 organisoimia kerhoja. Tuolloin syntyi 4H:n nykyisen neliapilatunnuksen esiaste eli kolmiapilatunnus.Kolmiapilatunnus tuli sanoista Head, Hands ja Heart. Vuoteen 1922 mennessä usealla eri alueella synynyt 4H-liike oli järjestäytynyt kansaimvälisesti ja tuomintamuodoista sekä jasvatuksellisista tavoitteista oli muodostunut yhtenäisiä malleja.

4H rantautuu Eurooppaan ja Suomen

Europpaan - ja Suomeen - 4H rantautui järjestäytymisen alkuaikoina eli 1920-luvun alussa. Ensimmäiset paikalliset yhdistykset Suomessa perustettiin 1920-luvun puolivälissä. Maatalouskerhot" -nimisen vihkosen myötä kiinnostus 4H-ajatukseen oli suurta, ja se kiinnosti muista järjestöistä erityisesti Mannerheimin Lastensuojeluliittoa ja Marttajärjestöä.

Vuonna 1925 MLL:ään perustettiin kenraali Mannerheimin johdolla maatalouskerhovaliokunta. Myöhemmin valtiollisen komitean työn tuloksena perustettiin syksyllä 1928 Maatalouskerholiitto, joka edelleen vuonna 1969 otti nimekseen Suomen 4H-liitto.Varsinainen toiminta oli kuitenkin käynnistynyt jo aikaisemmin - kerhoja oli perustettu yhteistyössä MLL:n ja Marttajärjestön kanssa.

Maatalouskerholiiton perustamisen jälkeen toiminta levisi laajasti eri puolille Suomea. Samalla alkoi syntyä uusia piirejä eli silloisia piiriliittoja.

VuosiKerholaisia
19299400
194334 500
193941 000
194299 900
195050 000
  

Heti 4H-toiminnan alkamisen jälkeen kerholaismäärä kasvoi hyvin nopeasti. Korkeimmillaan jäsenmäärä on ollut vuonna 1942, jolloin jäseniä oli peräti 99 900 lasta ja nuorta. Sotien jälkeen 1950-luvun alussa jäsenmäärä putosi reilusti 50 000 pintaan, mutta jatkoi heti nousua. Nykyään nuorisojäseniä on noin 72 000.

4H-toiminnasta

Kerhotoiminnan lisäksi yritystoiminta on aina ollut vahvassa roolissa 4H-työssä.4H on ollut mukana myös nuorisovaihtoiminnassa - vuonna 1951 ensimmäiset suomalaisnuoret lähtivät yhdysvaltoihin maatalusharjoittelijoiksi. Nykyisin nuorisovaihtotoiminta on laajentunut koskemaan 14 eri maata.

4H-järjestön toiminta on ollut koko ajan hyvin joustavaa ja mukautuvaa. Koko historiansa ajan 4H-järjestö on pyrkinyt uudistamaan toimintansa vastaamaan juuri silloisia tarpeita.

Vuosien varella 4H-järjestön toiminta on siis laajentunut maaseutupainotteisesta sekä taajamissa että suurimmissa kaupungeissa tehtäväksi nuorisotyöksi.

Lähteet

  • Suomen 4H-liiton vuosikertomusta 2008. Valtakunnallisen Suomen 4H-liiton toimintakertomukset löydät täältä.
  • 4H-liiton nettisivut, järjestön historia -osio