Kannonkosken ja Kivijärven 4H-toiminnan yhdistäminen

Kannonkosken ja Kivijärven toiminnan yhdistäminen

Kannonkosken ja Kivijärven 4H-yhdistysten yhdistaminen aloitettiin heti vuodenvaihteessa. Kannonkosken 4H-yhdistyksen vuosikokouksessa 10.3.1994 tehtiin virallisesti Kannonkosken yhdistyssääntöihin muutokset; Kivijärven yhdistys lakkautettiin ja Kannonkosken yhdistyksen nimeksi tuli Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys. Yhdistyksen kotipaikaksi sovittiin Kannonkoski, ja toimialueeksi Kannonkosken lisäksi myös Kivijärvi.

Ensimmäisiksi jäsenmaksuiksi sovittiin nuorisolle 90 markkaa / koti ja aikuisjäsenmaksuksi 20 markkaa. Kannattajajäsenmaksu oli 150 markkaa. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin neljä henkilöä kummastakin kunnasta.


4H-yhdistyksen toimisto sijaitsi Piispalassa. Elokuussa 1994 yhdistyksellä oli kaksi viikkoa harjoittelemassa virolaistyöttö. Vuoden 1995 loppupuolella 4H-toimisto siirtyi nykyiselle paikalleen Kannonkosken keskustaan.

Kolmas yhteinen vuosi - 1996

Vuosi 1996 oli kolmas vuosi, jolloin Kannonkosken ja Kivijärven 4H-toiminta oli yhdistyneenä. Kannonkosken toiminnalle vuosi oli 16. ja Kivijärvellä 13. toimintavuosi.

Vuoden teema oli "pärjään elämässä", ja se näkyi kasvatuksellisissa ja koulutuksellisissa menetelmissä. Nuoret saivat lisää tietoja ja taitoja muun muassa kerho-, kurssi ja kilpailutoiminnassa erilaisten tapahtumien järjestämisessä sekä talkootoiminnassa. Vuoden aikana oli lisäksi tavoitteena kehittää 4H-toimintaa taajamissa normaalin kerhotoiminnan lisäksi - tarkoitus oli antaa nuorille tarpeellista ja haluttua toimintaa.

Kivijärvellä järjestettiin erilaisia kursseja ja toimintapäivä erityisesti ala-asteelaisten kanssa. Kannonkoskella merkittävin erityiskerho lienee Nuorten Eurooppa -ryhmä, joka hoidettiin yhdessä Vaakun ja seurakunnan kanssa. Kaikkiaan kerhoja oli vuonna 1996 toiminnassa 17 kappaletta, ja ne kokoontuivat yhteensä 218 kerhoiltana. Kerholaisia oli 279 henkilöä. Kesätyöpaikkoja järjestettiin 11 nuorelle yhteensä 1819,5 tunnin verran.

Yhdistyneen toiminnan todettiin selvästi tasapainoittaneen yhdistyksen taloutta, vaikka toiminta on hieman enemmän kuntien rahoituksen epätasaisen jakautumisen vuoksi painottunut Kannonkoskelle. Molempien kuntien budjetista saatiin saman verran, mutta Kannonkosken vapaa-aikatoimi myönsi avustusta, jota vastaavaa Kivijärvellä ei saatu.

 

Toiminnanjohtaja

Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistyksen muodostuessa nykyiselle toimialueelleen sen asioita hoiti 4H-neuvoja, jonka nimike muutettiin 25.3.1998 toiminnanjohtajaksi. Nykyisin toiminnanjohtajan tehtävät koostuvat yhdistyksen johtotehtävistä sekä ryhmätoiminnan organisoinnista (esimerkiksi kerhot ja kurssit), nuorten ohjauksesta ja muista tehtävistä eli hän toimii oman erityisalueensa asiantuntijana johtokunnan, piirin ja liiton kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti.

 

Tilastoja

 19951996199719981999
Nuorisojäseniä283279265247246
-tyttöjä 149142140149
-poikia 13012310797
Ikäjakauma     
- 7-9v8880708061
- 10-17v183193180157176
-18-28v12610109
Kerhokoteja163162160  
Oma 4H-yritys tai -tehtävä (hlöä)148169144322125

 

 

Lähteet

  • Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistyksen kokousten pöytäkirjat