Arvot ja periaatteet

Päämäärä

Valtakunnallinen 4H-järjestö on toimiva lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalveluiden tuottaja.

Keski-Suomen alueella päämääriä on tarkennettu päämäärää edelleen

 • paikallisiin tarpeisiin vastaaviksi
 • tunnetuiksi ja tunnustetuiksi
 • lasten ja nuorten elämänhallintaa tukeviksi
 • merkittäväksi nuorisopalvelujen tuottajaksi

Toiminta-ajatus

4H-järjestö on kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävä on tuke lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä erityisesti

 • nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja
 • yhteistyötaitoja
 • kansainvälisyyttä
 • luonnon ja ympäristön kunnioitusta

Keski-Suomen alueella korostetaan erityisesti lasten ja nuorten tukemista kohti tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen.

Arvot

Koko 4H-järjestön, niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla, arvot ovat samat:

 • rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
 • yrittelijäisyys ja ahkeruus
 • yhteistyö
 • välittäminen ja suvaitsevaisuus

 

Toimintaperiaatteet

Samoin toimintaperiaatteet ovat yhteisesti kaikessa 4H-toiminnassa:

 • lasten ja nuorten tarpeista lähteminen
 • suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja tehokkuus
 • avoin keskustelu ja yhteistyö, toiminnan sisällön ja muotojen jatkuva kehittäminen
 • henkilöstön ja vapaaehtoisten tukeminen ja kehittäminen
 • sitoutumattomuus ja tasapuolisuus
 • yhteistyö