Hankkeet

Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys on aktiivinen hanketoimija. Vasemmalla olevasta valikosta pääsette tutustumaan sekä käynnissä oleviin, että jo aiemmin alueellamme toteutettuihin hankkeisiin.

Hankkeet on suuri osa Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistyksen toimintaa. Hankevaroin toteutettavien projektien avulla pyritään aktiivisesti vastaamaan toiminta-alueen kehittämistarpeisiin monissa eri viitekehyksissä. Hanketoiminnasta vastaa ensisijaisesti toiminnajohtaja Tarja Alainen.