Päättyneet hankkeet

Helmeksi hiottu –hankkeen päätavoite on edistää hyvinvointia ja elämän edellytyksiä maaseudulla.” Taustalla ajatus siitä, että alueen omista lapsista ja nuorista saataisiin kuntaan palaavia aktiivisia toimijoita – työntekijöitä sekä yrittäjiä. Paluumuuttoa edistää myös kokemus sosiaalisesti ja fyysisesti merkityksellisestä ympäristöstä. Tavoitteeseen pyritään muun muassa edistämällä ja tukemalla nuorten työllistymistä sekä yrittäjyyttä.

 

Helmeksi hiottu -hanke on saanut Leader-rahoitusta Leader VIISARI ry:ltä ja hankkeen toteutusaika on 1.5.2018–30.4.2020. Kerromme mielellämme lisää hankkeen puitteissa toteutettavasta toiminnasta, joten voit olla yhteydessä suoraan yhdistykseemme (projektipäällikkö, Tarja Alainen).