Leirit

Tältä sivulta löydät koosteet Kannonkosken, Kivijärven ja Saarijärven leireistä, retkistä, työpajoista ja tapahtumista. Katso tarkemmat tiedot ja esitteet vasemman puolen palkeista kuntakohtaisesti eriteltyinä. 

 

Turvallisuutta lisäävät ja koronavirustartuntoja ehkäisevät toimenpiteet kesän 2021 toiminnassa.

Ilmoittautuminen:

Kaikille leireille ja teemapäiviin ilmoittaudutaan ennakkoon. Ilmoittautuminen on sitova. Leiriläisen sairastuessa tai jäädessä pois leiriltä muusta syystä, on leiripaikka peruttava välittömästi. Katso asiakasmaksujen palautussäännöt.

Leirimaksut:

Kesällä 2021 emme käsittele leireillä käteismaksuja. Kaikki maksulliset leirit maksetaan yhdistyksen tilille leirikirjeen mukana tulleiden maksuohjeiden mukaisesti. Leirimaksu tulee olla maksettuna 2 vuorokautta ennen kyseistä leiriä.

Leirin turvallisuus:

Kaikille leireille ja teemapäiviin tehdään omat turvallisuussuunnitelmat, kuten aina. Kesällä 2021 turvallisuussuunnitelmissa huomioidaan erityisesti Korona-virus pandemian aiheuttama tartuntariski. Tartuntariskin minimoiminen on leirisuunnitelmien pohjana ohjaajien ja leiriläisten lukumäärää ja ryhmäkokoja, sekä tiloja, välineitä, ruokailua ja leiriohjelmaa suunniteltaessa. Ohjaajat perehdytetään poikkeusoloissa järjestettäviin leireihin ennen leirin alkamista. Leiriläiset saavat ennakkoon ohjeistuksen leirikäytänteistä poikkeusoloissa.

Ryhmäkoko:

Leiriläiset jaetaan vähintään kahteen ryhmään. Yhden ryhmän kokonaisosallistujamäärä on maksimissaan 10 leiriläistä.

Ohjaajat:

Jokaisessa ryhmässä on vähintään 2 ohjaajaa. Samat ohjaajat ohjaavat ryhmää läpi leirin. Mikäli leirillä on useampi ryhmä, ohjaajat eivät vaihda ryhmien välillä tartuntariskin minimoimiseksi.

Tilat:

Leirejä varten on saatu käyttöön lisätiloja. Ryhmät kulkevat eri ulko-ovista ja käyttävät eri tiloja. Yhteisissä pelitiloissa (biljardi, pingis ja pleikkarit) välineet desinfioidaan ennen ryhmän vaihtumista. Yhden leiripäivän aikana voi pelitiloja käyttää vain 1 ryhmä. Ulkoilla ryhmät voivat yhtä aikaa. Siirtymätilanteet porrastetaan.

Välineet:

Jokaiselle leiriläiselle valmistetaan ennen leiriä ns. oma henkilökohtainen leiriboxi, josta löytyvät leirin aikana tarvittavat materiaalit ja välineet esimerkiksi kädentaitoja varten.

Jokaisessa ryhmässä on omat leikki- ja pelivälineet, joita ei vaihdeta ryhmästä toiseen leirin aikana. Välineet desinfioidaan päivittäin.

Liikuntavälineet kuten sählymailat, sulkapallomailat ym. desinfioidaan päivittäin leirin päättyessä. Samoja välineitä voi yhden päivän aikana käyttää vain 1 ryhmä.

Ruokailu:

Ruokailu järjestetään porrastetusti siten, että jonottamista ei synny. Kädet pestään hyvin ja desinfioidaan ennen ruokailua. Leiriläiset istuvat pöydissä siten, että vieressä ja vastapäätä ei istu ketään. Omaa vuoroa odotetaan istumalla rauhallisesti omalla paikalla. Ateria ja astiat tuodaan kärryllä ruokalaan. Linjastosta ei oteta ruokaa. Ohjaajat voitelevat leivät, kaatavat juomat ja jakavat ruoan. Ruoan jaossa ohjaajat käyttävät hengityssuojaimia ja kertakäyttöhanskoja. Ateriat valmistavat ammattilaiset koulun keittiössä. Aiemmista leirikäytänteistä poiketen leirillä ei ole järjestäjiä, eli leiriläiset eivät pyyhi ruokapöytiä tai kuljeta ruokakärryjä. Likaiset astiat palautetaan yksitellen kärryyn.

Huom! Kivijärvellä ei voida järjestää ruokailua. Leiriläiset tuovat omat eväät Summeri-leirille 8.-12.6.2020. Tämä on huomioitu leirimaksussa. Muutoin noudatetaan samoja turvallisuusohjeita.

Toiminnot:

Lähtökohtaisesti leireillä ja teemapäivissä ulkoillaan paljon.

Liikunnassa vältetään lähikontaktilajeja. Välineet desinfioidaan käytön jälkeen.

Lähiluontoa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Yleinen hygienia ja siisteys:

Kaikki leiritilat siistitään päivittäin.

Hygieenisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Leiriläisiä ohjataan riittävän usein käsien pesuun saippualla.

Lisäksi leirillä käytössä käsidesi.

WC-tilat sekä kaikki tarttumapinnat desinfioidaan vähintään päivittäin leirin päätyttyä – tarvittaessa myös leiripäivän aikana.

Peli- ja leikkivälineet desinfioidaan päivittäin leirin päätyttyä.

Leiriläisten on oltava ehdottoman terveitä leirille tultaessa. Sama ohjeistus koskee myös aikuisia ja nuoria ohjaajia. Pienistäkin oireista jäädään kotiin. Olemme huomioineet tämän asiakasmaksujen palautussäännöissä.

Leiriläisen sairastuessa kesken leiripäivän

 • erillinen karanteeritila mikäli sairastunut ei voi poistua turvallisesti leiriltä välittömästi
 • leiriläisen mukana karanteenitilassa aikuinen ohjaaja
 • sairastuneen leiriläisen henkilötiedot ja sairastumisen syy ovat salassa pidettäviä tietoja
 • mikäli leiriläisen sairastuminen on aiheuttanut mahdollisen tartuntatilanteen leirillä, informoidaan kaikkia perheitä saman päivän aikana tietosuoja-asiat huomioiden
 • mahdollisessa tartuntatilanteessa jokainen perhe harkitsee jatkaako oma lapsi leirillä vai ei – tartuntahan voi olla Koronan lisäksi ja jopa todennäköisemmin olla myös vatsatauti, kausiflunssa ym.

Asiakasmaksujen palauttaminen:

 • sairastuminen ennen leirin alkua – ilmoitus sairastumisesta välittömästi ja leiripaikan peruminen – leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan
 • Huom! Poisjääminen leiriltä, mutta ei leiripaikan peruuttamista tai ilmoitusta sairastumisesta – ei oikeuta leirimaksun palautukseen
 • leiriläinen sairastuu ma-pe kesäpäiväleirin aikana

      sairastuminen maanantai-tiistai aikana - leirimaksusta palautetaan 50 %

sairastuminen keskiviikon aikana - leirimaksusta palautetaan 25

sairastuminen torstai- perjantai aikana - leirimaksua ei palauteta, koska   ruoka- ja ohjaajavarauksia ei voida enää perua

 • Poikkeusoloista johtuen toiminta voidaan tarvittaessa sulkea välittömästi.

           Sulkemistilanteessa palautetaan asiakasmaksuja seuraavan säännön        

           mukaisesti:

           Mikäli leiri ei ala – asiakasmaksut palautetaan kokonaisuudessaan.

           Mikäli leiri keskeytetään Korona-virus pandemian vuoksi, palautetaan   

           asiakasmaksuja pitämättömien leiripäivien mukaan edellä mainitun   

           sairastumissäännön mukaisesti.

Ohjaajien suojaaminen poikkeusoloissa

 • Alaikäinen ohjaaja ei valvo karanteenitilassa.
 • Työnantaja järjestää ohjaajille tarvittavan määrän henkilösuojaimia.
 • Alaikäinen ohjaaja voi keskeyttää ohjaustyötehtävät kesken leirin joko oman tai huoltajiensa harkinnan mukaan, mikäli keskeyttämisen syynä on ohjaajan psyykkinen tai fyysinen turvallisuuden vaarantuminen tai oma / huoltajan arvio siitä.
 • Mikäli ohjaaja keskeyttää leirin oman sairastumisensa vuoksi, on hän oikeutettu palkkaan koko leirin ajalta.
 • Mikäli ohjaaja keskeyttää leirin oman ja /tai huoltajiensa harkinnan ja päätöksen vuoksi, maksetaan hänelle palkka tehtyjen työsuoritusten mukaan.